Юридична допомога

ruua 044 239-11-68/89
096 035-22-77
Замовити дзвінок

Беремося за те, що зробимо

Наші послуги

Реєстрація садових товариств

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про кооперацію» кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

 

Оскільки законодавчого визначення поняттю «садове товариство» не існує Держкомпідприємництва листом від від 11.10.2004 р. № 6978 «Про організаційно-правову форму садового товариства» роз’яснив, що садівницькі товариства відносяться до обслуговуючих кооперативів.

 

При цьому, згідно ст. 2 Закону України «Про кооперацію» обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.

 

Таким чином, з метою визначення питання щодо особливостей створення та діяльності садового товариство необхідно керуватися положеннями, що регулюють діяльність обслуговуючого кооперативу.

 

Так, кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами, яке оформляється протоколом.

При цьому, чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Основним внутрішньо-правовим документом, що регулює діяльність кооперативу (садового товариства) є статут.

 

Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

 • найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 • мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 • склад його засновників;
 • умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 • права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 • порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 • порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 • форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 • порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 • порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 • порядок обліку і звітності у кооперативі;
 • порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 • порядок скликання загальних зборів;
 • умови і порядок повернення паю.

 

Після затвердження установчими зборами статуту садового товариства необхідно провести процедуру державної реєстрації.

Датою створення садового товариства є дата державної реєстрації.

 

Юристи компанії «КФН» нададуть допомогу при реєстрації кооперативу (садового товариства) та підготують необхідний комплект документів для проведення такої реєстрації.

 

Вартість послуг щодо реєстрації садового товариства складає від 2 000,00 грн.

 

Вказана ціна включає:

1.      надання консультації;

2.      скликання установчих зборів;

3.      підготовку пакету установчих документів (статуту, протоколу про заснування);

4.      допомогу при проведенні установчих зборів;

5.      сплату державного мита (реєстраційного збору) за державну реєстрацію садового                

         товариства;

6.      реєстрацію садового товариства у державного реєстратора;

7.      підготовку документів, необхідних для відкриття банківського рахунку;

8.      виготовлення печатки садового товариства.

Відправте заявку
І ми безкоштовно відповімо на
Ваші запитання


Якщо Ваше питання не може чекати телефонуйте:
044 239-11-68/89, 096 035-22-77