Юридична допомога

ruua 044 239-11-68/89
096 035-22-77
Замовити дзвінок

Беремося за те, що зробимо

Наші послуги

Отримання дозволу на проведення робіт по спорудженню свердловин

Спеціальні роботи по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду здійснюються згідно з проектно-кошторисною документацією організаціями, які  мають відповідні дозволи на виконання таких робіт. Отримання дозволу на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду врегульоване нормами Водного кодексу України. Згідно норм постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» дозвіл на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду видається обласними, Київською, Севастопольською міськими  державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим  з питань охорони навколишнього природного середовища за наявності погодженого проекту і є підставою для фінансування цих робіт.

 

Для отримання згаданого дозволу необхідно підготувати для подачі наступні документи:
1. За­ява на от­ри­ман­ня доз­во­лу на про­веден­ня спеціаль­них робіт із спо­руд­ження сверд­ло­вин на во­ду;

2. Копію свідоцт­ва про дер­жавну реєстрацію суб'єкта гос­по­дарю­ван­ня;

3. Про­ект на буріння сверд­ло­вини, ви­кона­ний ор­ганізацією, яка має дозвіл на ви­конан­ня про­ект­них робіт;

4. Інфор­мація що­до ви­конав­ця бу­рових робіт (наз­ва, ад­ре­са, реквізи­ти, копія доз­во­лу (ліцензії) на пра­во про­веден­ня гідро­ге­ологічних робіт);

5. Вис­но­вок КП «Півде­нукр­ге­ологія».

            

Спеціалісти Компанії «КФН» підготують згадані документи та подадуть їх для отримання відповідного дозволу. Результатом співпраці буде отримання дозволу на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду Замовником послуги.

Відправте заявку
І ми безкоштовно відповімо на
Ваші запитання


Якщо Ваше питання не може чекати телефонуйте:
044 239-11-68/89, 096 035-22-77