Юридична допомога

ruua 044 239-11-68/89
096 035-22-77
Замовити дзвінок

Беремося за те, що зробимо

Наші послуги

Реєстрація права на зазначення походження товару

Зазначення походження товару це термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

 • просте зазначення походження товару;
 • кваліфіковане зазначення походження товару.

 

Просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

 

Кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

 • назва місця походження товару;
 • географічне зазначення походження товару.

 

Назва місця походження товару - назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

 

Географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

 

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання.

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару.

 

Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

 

Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» надається правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів на підставі їх реєстрації, яка діє безстрокове від дати реєстрації.

Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар.

 

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

 • вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
 • вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
 • у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;
 • позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
 • виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

 

Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуються такі умови:

 • воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
 • воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
 • у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;
 • позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;
 • хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.

 

Особа, яка бажає отримати свідоцтво і має на це право, подає до Укрпатенту (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») заявку.

При цьому, заявка повинна відповідати «Правилам складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 р. № 598.

 

За подання заявки сплачується збір. Розмір збору сплачується на підставі «Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

 

 

Після подання заявки остання проходить науково-технічну експертизу.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим Законом, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Укрпатенту.

На підставі прийнятого рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація.

 

Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита.

 

 

Враховуючи складність процедури реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, юристи компанії «КФН» кваліфіковано нададуть правову допомогу при вчиненні вищевказаних дій, супроводжуючи процес реєстрації до моменту отримання свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

 

Базова вартість послуг складає: 2 700,00 грн. (ціна включає сплату збору за подання заявки).

Відправте заявку
І ми безкоштовно відповімо на
Ваші запитання


Якщо Ваше питання не може чекати телефонуйте:
044 239-11-68/89, 096 035-22-77